Relativ närhet i skolvalet

Verkliga utfall

Här sammanställer vi kontinuerligt resultatet från skolplaceringar i kommuner som vi har data för. Vi presenterar även analys av hur ofta de systemfel vi beskriver inträffar i verkligheten.

Uppsala 2019