Relativ närhet i skolvalet

8 mars 2019
Syskonförtur tas bort i Uppsala och Linköping efter att Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp två fall av skolplaceringar i Uppsala
Högsta förvaltningsdomstolen har den 22 februari meddelat sitt beslut att inte ta upp två fall av skolplaceringar som Uppsala kommun överklagat. Detta betyder att Kammarrättens beslut, som innebär att Uppsala kommun inte haft rätt att använda syskonförtur som urvalsgrund vid skolplaceringar till grundskolan, ligger fast.

Uppsala och Linköpings kommun har efter detta meddelat att de nu tar bort syskonförtur som urvalskriterium redan i årets skolval, då de anser att de annars bryter mot lagen. Maria Olausson vid Skolverket har dock en annorlunda tolkning och säger att “det finns inget som hindrar att man använder sig av den typen av urval så länge närhetsprincipen inte sätts ur spel”

Vi skriver mer om syskonförtur, hur det relaterar till Skollagens formuleringar, och vår tolkning av de två domarna på sidan Syskonförtur.

7 januari 2019
Debatt-artikel publicerad i UNT
Den 7e januari publicerades vår debattartikel i Upsala Nya Tidning. I artikeln uppmanar vi utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun att se över sina riktlinjer.

Debattartikel
Utbildningsförvaltningen svarar
Slutreplik

4 december 2018
Uppsala kommun ändrar riktlinjerna inför skolvalet 2019 - men inget görs åt huvudproblemet
Den 4 december 2018 publicerade Uppsala kommun ett pressmeddelande om skolvalet 2019, där de meddelade att riktlinjerna för skolplaceringar har förändrats från föregående år: “Nytt för i år är att de, som inte gör ett aktivt val, placeras samtidigt som de som valt. Tidigare har de placerats sist, vilket bedömts vara orättvist.”

De nya riktlinjerna fastställdes i Utbildningsnämnden den 4 oktober 2018, och finns att läsa här. Den viktigaste skillnaden ligger i att Uppsala kommun nu backar från sin tidigare hantering av de som inte gjort något skolval, vilka tidigare placerades först efter de elever som gjort ett val. Detta är alltså det scenario som beskrivs som “Problem 6: Missgynnande av elever som inte gjort något aktivt skolval” här på relativnarhet.se.

Den tillagda texten i riktlinjerna lyder: “Sökande som inte kunnat erbjudas något av sina tre val eller inte har gjort något skolval ska vara med och konkurrera om platser utifrån relativ närhet tillsammans med de som gjort ett val. Dessa elever får därmed en placering i första hand på den relativt närmaste kommunala skolan inom skolskjutsområdet som har ledig plats. Om plats inte finns på de kommunala skolorna inom skolskjutsområdet ges eleven placering på den relativt närmaste kommunala skolan utanför skolskjutsområdet som har ledig plats.”

Det är dock utifrån ovanstående text tyvärr inte tydligt på vilket sätt de nya riktlinjerna faktiskt är annorlunda än de tidigare, och på vilket sätt icke-väljare kommer hanteras annorlunda. Det framgår inte vad som menas med “den relativt närmaste kommunala skolan som har ledig plats”, och inte heller hur metoden hanterar de som inte gjort något skolval jämfört med de som gjort ett aktivt val.

Det som däremot är tydligt är att Uppsala kommun inför skolvalet 2019 inte har gjort några förändringar för att lösa huvudproblemet: “Problem 1: Metoden missgynnar systematiskt elever som bor mitt emellan två skolor”. De förändringar som Uppsala kommun inför kommer (förmodligen) förbättra situationen för de familjer som av någon anledning inte inkommit med ett skolval, vilket är bra. Detta kommer däremot innebära ännu högre konkurrens om skolplatserna om icke-väljare hanteras på samma sätt som aktiva väljare, och därmed leda till större risk att fler elever råkar ut för Problem 1. Så länge huvudproblemet med dagens metod inte är löst gör denna typ av små modifikationer endast liten skillnad.