Relativ närhet i skolvalet

Relativ närhet - på fel och rätt sätt

Denna rapport beskriver med hjälp av ett exempel med 100 elever och 4 skolor hur skolplaceringen blir när man använder dagens metod och hur en korrekt placering för samma exempel ser ut.

Rapport