Relativ närhet i skolvalet

Om oss

Vi är båda civilingenjörer med lång erfarenhet av mjukvaruutveckling, optimeringsalgoritmer och beräkningsvetenskap. Vårt engagemang i skolplaceringar började 2016 med att vi själva fick känna av det nuvarande systemets brister. Vår son var då ett av de 671 barn i Stockholm som inte blev placerad på något av sina tre val, trots att vi gjort våra tre val i närhets-ordning, samt har mindre än 1 km till båda våra närmsta skolor. Den frustration vi kände då vill vi att föräldrar ska slippa framöver.

När vi fördjupat oss i hur relativ närhet appliceras av kommunerna har vi i huvudsak tittat på Stockholm och Uppsala. Dessa två kommuner applicerar båda relativ närhet som urvalsgrund. Stockholm är den kommun som vi själva bor i, och vi har där själva fått erfara hur illa denna urvalsprocess fungerar. Uppsala har haft en hel del problem med skolvalet vilket det finns ett antal artiklar om på unt.se. Vi har analyserat samtliga skolplaceringar i uppsala för 2016 och 2017.

Om du som läser den här sidan har fått en orimlig skolplacering så får du gärna kontakta oss. Vi har hjälpt ett antal familjer, framför allt i Uppsala och Stockholm, att förstå varför de har fått en viss placering samt förklarat hur urvalet fungerar i praktiken. Om du försöker få en ny skolplacering för ditt barn så kan vi försöka hjälpa till så gott vi kan.

Sedan mitten av 2018 driver vi företaget Knowteq AB. Då intresset tyvärr har varit väldigt lågt för att förändra den metod som idag erbjuds av ett antal systemleverantörer så beslutade vi att själva utveckla och erbjuda en skolplacerings-tjänst som inte har de brister som vi presenterar på denna sida. Vår algoritm placerar elever enligt relativ närhet så som det från början var avsett, där alternativskolan alltid är ett verkligt alternativ. Förutom skolplacering erbjuder Knowteq även hjälp till kommuner som vill ha djupare förståelse för hur just deras kommun påverkas av bristerna i dagens metod, samt hur man kan lösa dessa problem.

Åsa Bertze och Mikael Bertze
Mail: info@relativnarhet.se
Telefon: 070 781 87 88 alt. 073 621 45 68