Relativ närhet i skolvalet

Om oss

Denna hemsida bedrivs ideellt för att informera, utöva kritik och väcka debatt kring hur skolplaceringar går till i Sveriges kommuner idag. Målet med hemsidan är att de kommuner som använder denna orättvisa, orimliga och enligt oss olagliga metod för relativ närhet ska byta till en rättvis och laglig metod. För de kommuner som ännu inte infört relativ närhet som urvalskriterium vill vi uppmärksamma om de stora bristerna som finns med dagens metod, med förhoppningen att de inte väljer samma metod.

Vi som driver sidan är båda civilingenjörer med lång erfarenhet av mjukvaruutveckling, optimeringsalgoritmer och beräkningsvetenskap. Vårt engagemang i skolplaceringar började 2016 med att vi själva fick känna av det nuvarande systemets brister. Vår son var då ett av de 671 barn i Stockholm som inte blev placerad på något av sina tre val, trots att vi gjort våra tre val i närhets-ordning, samt har mindre än 1 km till båda våra närmsta skolor. Den frustration vi kände då vill vi att föräldrar ska slippa framöver.

Om du som läser den här sidan har fått en orimlig skolplacering så får du gärna kontakta oss. Vi har hjälpt ett antal familjer i Uppsala, Stockholm, Järfälla, Malmö och Linköping att förstå varför de har fått en viss placering, samt hur urvalet fungerar i praktiken. Om du vill överklaga en skolplacering för ditt barn så kan vi försöka hjälpa till så gott vi kan.

Åsa Bertze och Mikael Bertze
Mail: info@relativnarhet.se
Telefon: 070 781 87 88 alt. 073 621 45 68

Utgivningsbevis:
Hemsidan relativnarhet.se har utgivningsbevis. Tillhandahållare och ansvarig utgivare: Åsa Bertze